Phó Giám đốc Sở KH-ĐT làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT - giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT - giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT - giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.
Lên top