Chủ động tuyên truyền pháp luật cho ngư dân hoạt động trên biển

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PV
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PV
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PV