Cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL
Lên top