Cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh TL