Xử lý, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh trong một đợt tiếp xúc cử tri Đồng Nai
Bà Phan Thị Mỹ Thanh trong một đợt tiếp xúc cử tri Đồng Nai
Bà Phan Thị Mỹ Thanh trong một đợt tiếp xúc cử tri Đồng Nai

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top