Chính phủ yêu cầu xem xét cho một doanh nghiệp nhập 15 triệu liều vaccine

Thủ tướng giao Bộ Y tế thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19.
Thủ tướng giao Bộ Y tế thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19.
Thủ tướng giao Bộ Y tế thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19.
Lên top