Phó Tổng thống Mỹ thị sát kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ thăm kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Phó Tổng thống Mỹ thăm kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Phó Tổng thống Mỹ thăm kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top