Chính phủ đồng ý tổ chức hội thảo toàn quốc về phát triển du lịch nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới

"Bêtông hóa" hệ thống đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân (Ảnh minh họa)
"Bêtông hóa" hệ thống đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân (Ảnh minh họa)
"Bêtông hóa" hệ thống đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân (Ảnh minh họa)
Lên top