Chánh án TAND Tối cao nói về 35 trụ sở Tòa án cấp huyện đang phải đi thuê

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) - Ảnh: QH
Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) - Ảnh: QH
Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) - Ảnh: QH
Lên top