CỬ TRI QUẬN BA ĐÌNH, HOÀN KIẾM, HN:

Cần thu hồi tài sản của cán bộ vi phạm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tháng 5.2016.Ảnh: P.V
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tháng 5.2016.Ảnh: P.V