Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cán bộ cấp cao trong bộ máy tuyệt đối không tham vọng quyền lực

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Ảnh VOV
Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Ảnh VOV