Chùa Hương ngày mở cửa trở lại: Giá dịch vụ được niêm yết, công khai

Gần 4.000 thuyền đò phục vụ khách thâp phương. Ảnh: Tô Thế.
Gần 4.000 thuyền đò phục vụ khách thâp phương. Ảnh: Tô Thế.
Gần 4.000 thuyền đò phục vụ khách thâp phương. Ảnh: Tô Thế.
Lên top