Cách mọi chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tịch Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn

Cách mọi chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tịch Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn do vi phạm trong vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh.
Cách mọi chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tịch Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn do vi phạm trong vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh.
Cách mọi chức vụ trong Đảng của Phó Chủ tịch Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn do vi phạm trong vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh.
Lên top