Cà Mau: Bế mạc đại hội Đảng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt tại Đại hội (ảnh Ban tổ chức Đại hội cung cung cấp)
50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt tại Đại hội (ảnh Ban tổ chức Đại hội cung cung cấp)
50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt tại Đại hội (ảnh Ban tổ chức Đại hội cung cung cấp)
Lên top