Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau: Tăng tốc để phát triển

Ngày 27.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc (ảnh Nhật Hồ)
Ngày 27.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc (ảnh Nhật Hồ)
Ngày 27.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc (ảnh Nhật Hồ)
Lên top