Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí sau khi có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí sau khi có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí sau khi có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.
Lên top