Phiếu tín nhiệm

Công khai kết quả kỷ luật công chức và phiếu tín nhiệm Chủ tịch xã

Bảo Nguyên |

Chính quyền địa phương phải công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã.

Viên chức quản lý có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp, có thể cho từ chức?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill maihuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, viên chức quản lý có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp có thể được xem xét cho từ chức không? Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ quản lý được thực hiện như thế nào?

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi - Hoàng Thông |

Sáng 7.12, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu với 58/58 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Thành An |

Ngày 7.12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc Kỳ họp thứ 17 khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có phần lấy phiếu tín nhiệm với một số chức danh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Hoài Luân |

Ngày 6.12, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tổng số phiếu phát ra và thu về là 52 phiếu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và giám đốc các sở, ngành.

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai sau khi nghị quyết được thông qua.

Lấy phiếu tín nhiệm với nhiều lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

Tân Văn |

Tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bắc Ninh lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Vân Trường |

Chiều 21.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cơ quan theo dõi, đôn đốc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo

Ái Vân |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023; thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội của Đảng; chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

LƯƠNG HẠNH |

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Điều 11 Nghị quyết 96/2023/QH15.

Người có quá nửa đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức

Nhóm PV |

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa hoặc đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì xin từ chức.

Không để lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ, làm mất đoàn kết

Vương Trần |

Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Phải xem chuyện từ chức là “văn hóa quan trường”

Lê Thanh Phong |

Dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân quy định đối với việc xin từ chức là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Trình Quốc hội xem xét sửa quy định lấy phiếu tín nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.