Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga hội đàm

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga hội đàm. Ảnh: QDND
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga hội đàm. Ảnh: QDND
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga hội đàm. Ảnh: QDND
Lên top