Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Sergei Shoigu thay đổi quân đội Nga như thế nào?