Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Quyết tâm, khôi phục nền kinh tế nhanh nhất

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Phạm Đông
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Phạm Đông
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh Phạm Đông
Lên top