Chống đại dịch COVID-19: Bản lĩnh Việt Nam tỏa sáng

Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Tuấn Việt
Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Tuấn Việt
Đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Tuấn Việt
Lên top