Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trực tiếp chỉ đạo vụ người dân Bắc Giang bức xúc đến Trụ sở tiếp công dân TƯ 41 lần

Khu vực có đất liên quan đến khiếu kiện của người dân. Ảnh: VGP
Khu vực có đất liên quan đến khiếu kiện của người dân. Ảnh: VGP