Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ

Thịt heo được bày bán trên lề đường rất mất vệ sinh (ảnh. H.Trân).
Thịt heo được bày bán trên lề đường rất mất vệ sinh (ảnh. H.Trân).
Thịt heo được bày bán trên lề đường rất mất vệ sinh (ảnh. H.Trân).