Bổ nhiệm Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Huân và tặng hoa tân Chánh án tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Tạp chí Toà án
Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Huân và tặng hoa tân Chánh án tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Tạp chí Toà án
Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Huân và tặng hoa tân Chánh án tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Tạp chí Toà án
Lên top