Kiểm tra nhân sự trước đại hội: “Không có chuyện làm chỗ này, bỏ chỗ kia"

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà. Ảnh Thái Anh
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà. Ảnh Thái Anh
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà. Ảnh Thái Anh
Lên top