Bộ Công an điều động, bổ nhiệm thêm nhân sự

Đại tá Nguyễn Văn Đức được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an. Ảnh: Công an nhân dân.
Đại tá Nguyễn Văn Đức được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an. Ảnh: Công an nhân dân.
Đại tá Nguyễn Văn Đức được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an. Ảnh: Công an nhân dân.
Lên top