Bổ nhiệm 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình (áo trắng) chúc mừng 3 tân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa được bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình (áo trắng) chúc mừng 3 tân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa được bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình (áo trắng) chúc mừng 3 tân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa được bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng
Lên top