Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (trái) được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (trái) được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (trái) được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu
Lên top