Ngành công an bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo trong tuần

Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm, điều động hai Cục trưởng. Ảnh: C06.
Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm, điều động hai Cục trưởng. Ảnh: C06.
Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm, điều động hai Cục trưởng. Ảnh: C06.
Lên top