Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt được “thủy quái” trên sông Lam dài 2m nặng 18kg