Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bão đi, lũ tới, người dân di chuyển bằng ghe xuồng trong phố