Bão đi, lũ tới, người dân di chuyển bằng ghe xuồng trong phố

Lên top