Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ban hành quy tắc ứng xử của công an có hiệu lực từ 6.10.2017

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)