6 vấn đề tiếp tục xin ý kiến của dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc. Ảnh: Th.Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc. Ảnh: Th.Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc. Ảnh: Th.Chung.
Lên top