Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chưa bao giờ và không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chưa bao giờ và không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chưa bao giờ và không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top