50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu tham dự hội thảo.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu tham dự hội thảo.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu tham dự hội thảo.
Lên top