207 ĐBQH khóa XV thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QV
Lên top