Đề xuất số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội

Toàn cảnh phiên họp 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Toàn cảnh phiên họp 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Toàn cảnh phiên họp 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Lên top