Hà Nội dự kiến bầu 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất TP Hà Nội. Ảnh: MTTQ TP Hà Nội
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất TP Hà Nội. Ảnh: MTTQ TP Hà Nội
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất TP Hà Nội. Ảnh: MTTQ TP Hà Nội
Lên top