Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Samsung ra mắt chương trình đào tạo thực hành và hướng nghiệp