Samsung ra mắt chương trình đào tạo thực hành và hướng nghiệp