Nescafe Plan thực hiện nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho hạt cà phê

Lãnh đạo cấp cao của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Lâm Đồng và Nestle Việt Nam tại không gian văn hóa cà phê Việt Nam.
Lãnh đạo cấp cao của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Lâm Đồng và Nestle Việt Nam tại không gian văn hóa cà phê Việt Nam.