Kinh tế 24h: Hàng loạt điện thoại Samsung trở thành "cục gạch"

Lên top