Nguyên nhân gì biến hàng loạt điện thoại Samsung trở thành “cục gạch”?

Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung. Ảnh: Facebook Đ.V.N.
Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung. Ảnh: Facebook Đ.V.N.
Lỗi treo Recovery trên điện thoại Samsung. Ảnh: Facebook Đ.V.N.
Lên top