Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Doanh nghiệp thu 765 tỉ, chi trả không bằng số lẻ

Số tiền trả bồi thường cho bảo hiểm xe máy bắt buộc rất nhỏ. Ảnh Hải Nguyễn.
Số tiền trả bồi thường cho bảo hiểm xe máy bắt buộc rất nhỏ. Ảnh Hải Nguyễn.
Số tiền trả bồi thường cho bảo hiểm xe máy bắt buộc rất nhỏ. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top