Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít

Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít. Ảnh: LĐO
Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít. Ảnh: LĐO
Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít. Ảnh: LĐO
Lên top