Giá điện tăng 8,36%, EVN sẽ thu hơn 20.000 tỉ đồng

Ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Lên top