Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền khi điện tăng 8,36%?

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Lên top