Điện tăng 8,36%, giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất hơn 2.900 đồng/kWh

Lên top