Bình ổn giá vật liệu, tránh tăng nóng cục bộ giá nhà

Nhu cầu về nhà ở vẫn cao trong khi nguồn cung đang hạn chế. Ảnh: Cao Nguyên
Nhu cầu về nhà ở vẫn cao trong khi nguồn cung đang hạn chế. Ảnh: Cao Nguyên
Nhu cầu về nhà ở vẫn cao trong khi nguồn cung đang hạn chế. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top