Sốt đất hạ nhiệt, giá vật liệu tăng liệu giá nhà có biến động?

Trước tình hình giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá thép tăng cao, nhiều lo ngại giá nhà thời gian tới cũng sẽ tăng theo. Ảnh: Cao Nguyên
Trước tình hình giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá thép tăng cao, nhiều lo ngại giá nhà thời gian tới cũng sẽ tăng theo. Ảnh: Cao Nguyên
Trước tình hình giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá thép tăng cao, nhiều lo ngại giá nhà thời gian tới cũng sẽ tăng theo. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top