Thể thao Việt Nam nhìn từ ASIAD 2018: Nghịch cảnh và nghịch lý đầu tư

Phía sau tấm HCV nhảy xa của Bùi Thu Thảo, có không ít nghịch lý. Ảnh: Đ.Đ
Phía sau tấm HCV nhảy xa của Bùi Thu Thảo, có không ít nghịch lý. Ảnh: Đ.Đ
Phía sau tấm HCV nhảy xa của Bùi Thu Thảo, có không ít nghịch lý. Ảnh: Đ.Đ
Lên top