Soán ngôi Real Madrid, M.U có giá trị nhất thế giới

Ảnh: BPI
Ảnh: BPI